Posts

Cai Yingwen Says Senkaku/Diaoyutai Islands Belong To Taiwan

"Are You Crazy?" Says Ma Ying-jeou to Scholar Who Asked If Taiwan Will Renounce South China Sea Claims